Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
CEL

Zapewnienie ujednoliconego, scentralizowanego oraz zintegrowanego z posiadanym systemem wirtualizacyjnym (VMware v6.5) oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych.
Dotychczasowe rozwiązanie systemu centralnego backupu (HP Data Protector) posiadało szereg wad i braków w funkcjonalności i nie spełniało oczekiwań Klienta:

 • bardzo ograniczona funkcjonalność obsługi środowisk wirtualnych
 • bardzo ograniczona funkcjonalność obsługi środowisk wirtualnych
 • długie czasy backupu i odtwarzania
 • skomplikowane i długotrwałe procedury odtwarzania danych z aplikacji na poziomie granularnym
 • duży koszt utrzymania rozwiązania
 • brak możliwości integracji z posiadanymi przez Klienta macierzami dyskowymi
 • wysokie koszty licencji umożliwiających backup na urządzenia dyskowe
 • skomplikowana administracja
ROZWIĄZANIA

Dostawa licencji oraz wdrożenie Veeam Availability Suite Enterprise wraz ze wszystkimi wymaganymi komponentami, w tym w szczególności:

 • MS SQL Server Standard
 • Veeam ONE
 • Veeam Reporter
 • Przeprowadzenie migracji polityk backupu z HP Data Protector na Veeam
 • Konfiguracja nowych zadań archiwizacyjnych obejmujących systemem backupu dodatkowych elementów infrastruktury IT
 • Stworzenie dokumentacji powdrożeniowej
EFEKTY
 • Ujednolicenie usługi backupu dla posiadanego środowiska wirtualnego
 • Znaczne skrócenie czasu backupu oraz zapewnienie bardzo krótkich czasów RTO (m.in. przez możliwość uruchamiania maszyn wirtualnych bezpośrednio z plików backupowych)
 • Implementacja funkcjonalności zapewniających integracji systemu backupu z AD, MS Exchange, MS SQL, MS SharePoint, silnikami baz danych Oracle. Możliwość szybkiego przeglądania i odtwarzania pojedynczych obiektów aplikacji, baz danych lub zasobów plikowych
 • Automatyzacja procesów okresowego testowania wykonanych kopii bezpieczeństwa
 • Znaczne uproszczenie administracji systemem
 • Implementacja systemu do pełnego monitoringu środowiska wirtualnego i backupowego (Veeam ONE)
 • Zapewnienie wsparcia i konsultacji przez okres 36 miesięcy
Zobacz także
Klient z branży energetycznej Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej na potrzeby migracji poczty korporacyjnej
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dostawa i wdrożenie backupu dla systemu wirtualizacyjnego
Międzynarodowa firma medyczna Wyposażenie nowego biura dla ok. 400 pracowników w nowoczesne rozwiązania IT
Międzynarodowa firma z branży mediowej Wdrożenie macierzy HPE Nimble
Centrum Obsługi Administracji Rządowej Zarządzanie stacjami klienckimi za pomocą pakietu baramundi Management Suite