Międzynarodowa firma z branży mediowej
CEL
 • zwiększenie  ilość miejsca do składowanie danych
 • zabezpieczenie dużej ilość wrażliwych oraz krytycznych danych
 • potrzeba ciągłej i szybkiej dostępności danych
 • potrzeba szybkiego wsparcia technicznego w razie awarii bez konieczności eskalacji
 • ograniczenie czasu na czasochłonne analizy pracy macierzy oraz wykonywanie prac serwisowych poza godzinami pracy
 • potrzeba przyspieszenia działania wszystkich aplikacji klienta, w celu zwiększenia wydajności pracy
ROZWIĄZANIA

HPE Nimble 25TB

EFEKTY
 • Szybka dostępność danych i dużo miejsca na ich składowanie
 • ciągła poprawa wydajności ( optymalizacja parametrów pracy)
 • minimalizacja i likwidacja powtarzających się problemów (związanych głównie z dostępnością i wydajnością)
 • automatyczne zapobieganie awariom
 • przyspieszenia działania aplikacji klienta
Zobacz także
Klient z branży energetycznej Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej na potrzeby migracji poczty korporacyjnej
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dostawa i wdrożenie backupu dla systemu wirtualizacyjnego
Międzynarodowa firma medyczna Wyposażenie nowego biura dla ok. 400 pracowników w nowoczesne rozwiązania IT
Międzynarodowa firma z branży mediowej Wdrożenie macierzy HPE Nimble
Centrum Obsługi Administracji Rządowej Zarządzanie stacjami klienckimi za pomocą pakietu baramundi Management Suite