Centrum Obsługi Administracji Rządowej
CEL
 • odciążenie informatyków w codziennych zadaniach
 • stworzenie nowego standardu zarządzania stacjami roboczymi
 • uproszczenie procesów administracji środowiskiem informatycznym
 • zoptymalizowanie nakładów działu IT
ROZWIĄZANIA

Pakiet baramundi Management Suite to zestaw narzędzi do szeroko pojętego zarządzania cyklem życia urządzenia klienckiego w organizacji. Składa się̨ z kilkunastu modułów o różnym przeznaczeniu, które współpracują̨ ze sobą̨ poprzez jedną bazę̨ danych i są̨ sterowane z jednego interfejsu użytkownika. Moduły można dowolnie wybierać, dostosowując tym samym ofertę̨ baramundi do potrzeb danego przedsiębiorstwa.
W COAR zakupiono następujące moduły:

 • Deploy – zdalna dystrybucja oprogramowania
 • Inventory – zestawienie informacji na temat sprzętu, oprogramowania
 • Patch Management – bezpieczna dystrybucja łatek w oparciu o zdefiniowane reguły
 • OS Install – automatyczna instalacja systemu operacyjnego
 • Compliance Management – sprawdzanie komputerów pod kątem przestrzegania wytycznych dotyczących bezpieczeństwa
 • Remote Control – zdalne sterowanie i administrowanie urządzeniami w sieci
 • Managed Software – aktualizacje i łatki bezpieczeństwa wielu aplikacji w postaci gotowych do dystrybucji pakietów
EFEKTY
 • wprowadzenie centralnego zarządzania  i jednolitego standardu obsługi stacji roboczych
 • oszczędność́ czasu i nakładów pracy
 • utworzenie spójnego, homogenicznego środowiska stacji roboczych
 • uszczelnienie całego systemu informatycznego
 • usprawnienie zarządzania oraz możliwość́ raportowania na bieżąco
 • wsparcie człowieka w jego codziennych administracyjnych zadaniach  i usprawnienie wykonywanych zadań
Zobacz także
Klient z branży energetycznej Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej na potrzeby migracji poczty korporacyjnej
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dostawa i wdrożenie backupu dla systemu wirtualizacyjnego
Międzynarodowa firma medyczna Wyposażenie nowego biura dla ok. 400 pracowników w nowoczesne rozwiązania IT
Międzynarodowa firma z branży mediowej Wdrożenie macierzy HPE Nimble
Centrum Obsługi Administracji Rządowej Zarządzanie stacjami klienckimi za pomocą pakietu baramundi Management Suite